برف نوشته

با توجه به شرایطی که اقلیم ایران در چند دهه اخیر بر سرش آمده یا آورده ایم و یا آورده اند، این چنین برفی از نوادر محسوب می شود. طی یک شبانه روز در سطح شهر تهران حدود ۳۰ سانتی متر برف بارید. خدا را شکر حالا که برف و باران بی حسابت ما را … ادامه ی مطلب