اشتیاق یا اولویت

اشتیاق یا اولویت

احتمالا شما هم مثل من ایده یا ایده هایی در ذهن دارید که ناب و یکتا و تک اند. دائما به آنها فکر می کنید و هیجان زیادی دارید. ممکن است کلیه کارها و امورات فعلی را بیخیال و تمام وقت و هَمُّ و غَمِّ خود را صرف ایده مبارک کنید. بدانید و آگاه باشید … ادامه ی مطلب

اندیشه و انگیزه

IQ +❤= oskuda مغز+قلب= سازمان علم+ عشق= کیفیت انگیزه که محصول دل انسان است و اندیشه که ظاهرا محصول مغز اوست برای کار با کیفیت و ایجاد خلاقیت ضروری است. منبع: کتاب نقش دل در مدیریت. مجتبی کاشانی oskuda: شرکت ژاپنی و شریک تجاری شرکت فولکس واگن