جامعه مریض یا بیمار

آمار فوق مربوط به تعداد شرکت کنندگان در کنکور سراسری سال ۹۶ می باشد. تعداد شرکت کنندگان رشته تجربی بیش از ۳ برابر انسانی و حدودا ۴ برابر ریاضی و تقریبا ۶۰ برابر هنر!!! تقریبا تمام آن ۵۸۰ هزار دانش آموزی که رشته تجربی را انتخاب کرده اند، سودای پزشک یا دندانپزشک بودن را در … ادامه ی مطلب