زندگی

عزیز من زندگی بدون روزهای بد نمی شود بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم نمی شود اما، روزهای بد همچون برگهای پاییزی، باور کن که شتابان فرو می ریزند و زیر پای تو (اگر بخواهی) استخوان می شکنند و درخت استوار و مقاوم بر جای می ماند عزیز من! برگ های پاییزی، … ادامه ی مطلب

“وَ” یا “یا”

“وَ” یا “یا”

من کلاس ها، دوره ها،عادت و ترک عادت ها، کنکورها، شغل ها، تصمیم ها، مهاجرت ها، انتخاب ها، دوستی ها و جدایی های زیادی را تجربه کرده ام. واقعی و در عمل. برایشان منابعی چون هزینه و وقت و عمر صرف یا تلف کرده ام. البته این را می دانم که برای اینکه به هدفی … ادامه ی مطلب