رنج

حال این روزهای من

چیزی که من متوجه شده ام اولویت بندی حتی مهم تر از نظم است. چرا که ممکن است ماشین طور کارهایی را انجام دهیم ولی حاصل جمع، صفر یا کمی بیشتر از صفر باشد.

بنظر می رسد رنج نداشتن اولویت حتی از از رنج پشیمانی هم بیشتر است. فکر می کنم رنج پشیمانی بعد از مدتی آدم رو خرفت و پوست کلفت می کنه. ولی رنج نداشتن اولویت همواره با آدم هست در عین حال که داری تلاش زیادی می کنی. غافل از اینکه این نوع تلاش در واقع از چاله به چاه افتادن است.

1 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

  1. جیم ران یه حرف بامزه‌ی دیگه هم داره !

    اگه از دنیا توقع داشته باشی چون آدم خوبی هستی کاری به کارت نداشته باشه
    مثل اینه که از یه گاونر توقع داشته باشی بخاطر اینکه گیاه‌خواری بهت حمله نکنه

پاسخ دهید