برف نوشته

با توجه به شرایطی که اقلیم ایران در چند دهه اخیر بر سرش آمده یا آورده ایم و یا آورده اند، این چنین برفی از نوادر محسوب می شود. طی یک شبانه روز در سطح شهر تهران حدود ۳۰ سانتی متر برف بارید.

خدا را شکر

حالا که برف و باران بی حسابت ما را رسیده و خشکسالی درمان شده است

باد بی دریغت را هم بر ما بِوَزان تا آلودگی شهر، اندکی مدیریت بحران شود

آفتابی هم بعد از برف بتابان تا یخ زدگی معابر و تعطیلی شهر روی ندهد

پرده ناموس و آبروی این مدیران زحمت کش را نیز با این گناهان فاحش حفظ بفرما

……………………………….

آن قدرها هم که فکر می کنم چنین رویدادهایی همه اش خسارت و خرابی نیست و اگر هست کِشته خودمان است.

مثلا همین برف کلی اشتیاق و نشاط برای مردم آورد؛ کانون خانواده ها گرم تر شد. خاطره ها زنده شد و خاطرمان تلطیف.  دورهمی ها چه شادی هایی که ایجاد نکرد!!

مدارس دو/سه روز تعطیل شد؛ ادارات نیز. به نظر نمی رسد اتفاق خیلی خاصی هم افتاده باشد. به ذهنم خطور کرد که چقدر بهتر بود کمتر مدرسه و اداره … می رفتیم و در مقابل لذت ها و شادی هایی را تجربه می کردیم که جزء بایدهای زندگی است.

 

 

 

 

1 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

پاسخ دهید